Kinderen van nu, opgeleid voor de wereld van morgen

Duurzame samenwerkingen

Kennislab NOF wil langdurige en effectieve samenwerking tussen scholen, overheden en ondernemers stimuleren

Digitale kennisregio

Wij streven een hoogstaand regionaal ICT- en medialandschap van en voor de regio na

Onderscheidend vermogen

Het ontwikkelen van relevante diensten die het lerende, ondernemende en innovatieve vermogen van de regio versterken.

Kennislab Noordoost Fryslân

KennislabNOF is een regionale netwerkorganisatie van po-, vo- en mbo-scholen, hogescholen, universiteiten, lokale overheden, bedrijven en instellingen. KennislabNOF werkt samen met de Kenniswerkplaats, KEI en de Gouden Driehoek.

Onze visie

KennislabNOF gaat voor een regio die toekomstgericht onderwijs biedt met een hoogwaardige kennisinfrastructuur.

Onze missie

KennislabNOF gaat voor toekomstgericht onderwijs in de regio Noordoost Fryslân, dat aansluit op de arbeidsmarkt.

We ontwikkelen innovatieve doorlopende ambitieroutes om onderwijs en levenslang leren te versterken, verder te innoveren en onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting duurzaam te verbeteren. De thema’s waar we aan werken zijn Techniek, Digitaal en Zorg.

KennislabNOF ziet Noordoost-Fryslân als een experimenteerregio. Samen met de partners wil KennislabNOF op verschillende locaties experimenteerruimtes inrichten. Voorbeelden hiervan zijn: Bouwen aan Ambitie, Zorglab, Digitaalhuizen en 3D kanjers.

Agenda

Techniek Tastbaar, Energiecentrale Burgum

Vrijdag 22 maart 2019
Basisschool en voortgezet onderwijs, 10 – 16 jaar.

Wetenschapscafé W&T,  De Westereen

Woensdag 22 mei 2019
Het onderzoeken waard! Nadere informatie volgt.

Nieuws uit het lab

Bijeenkomst ‘SOARCH OER DE SOARCH’

Bijeenkomst 'Soarch oer de soarch' De samenleving verandert en daardoor de zorg ook. De verwachting is dat meer mensen een beroep zullen doen op de zorg. Dit hangt samen met de vergrijzing en een stijgende levensverwachting. Zo is in 2030 één op de vier Friezen 65...

Lees meer

Kickoff bijeenkomst ‘Stabij Bijke’

Kickoff bijeenkomst van 'Stabij Bijke' De Creathon Zorg 4.0 in de Sionsberg heeft voor NOF drie prachtige innovatieve zorgplannen opgeleverd. Eén van de plannen is Stabij Bijke. De zorg in Noordoost Friesland wordt straks verzorgd door Bijke, de digitale Sta(U)Bij...

Lees meer