Digitaalhuis plus

Digitale geletterdheid en mediawijsheid is niet alleen een uitdaging in het onderwijs, het is iets wat in de hele maatschappij doorwerkt. Bibliotheken zijn van oudsher plaatsen voor kennisdeling en het vergroten van geletterdheid. Waar kun je beter experimenteren dan op de plek waar alle kennis samenkomt? Dat is de bibliotheek!

In de samenwerking tussen Bibliotheken Noord Fryslân en Stichting ROOBOL wordt in 2017 een fysieke inspirerende omgeving gemaakt, gebaseerd op het Frysklab. Hiervoor wordt het 4-in-balans model van Kennisnet als uitgangspunt gebruikt. Dit model maakt dat de sociale aspecten worden meegenomen in het ontwikkelen en doorgeven van kennis over de digitale wereld.

“Deze samenwerking is eigenlijk heel logisch,” aldus Paulien Schreuder, directeur-bestuurder van Bibliotheken Noord Fryslân. “De bieb en het onderwijs werken samen aan het verbeteren van geletterdheid. Ze hebben immers beide hetzelfde doel, om mensen vaardiger te maken.”

Hiermee voorzien we in de behoefte aan middelen, maar ook aan manieren om het zinvol in te kunnen zetten.”

Marike Wiggers, Bibliotheken Noord Fryslan

It Vleckehus, het multifunctionele centrum waarin OBS It Skriuwboerd en de bibliotheek in Surhuisterveen beiden gevestigd zijn, vormde in 2018 de ideale uitvalsbasis voor het eerste Digitaalhuis Plus. Het gebouw trekt ook mensen uit omliggende dorpen en Surhuisterveen heeft als dorp een regiofunctie. Gezien de grote invloed van handel en nijverheid op de lokale economie is dit een goede plek voor cursussen 3D-printen, lasersnijden en programmeren. 

Bibliotheekmedewerkers Marike Wiggers en Meilana Fortuin bereiden een introductieles robots en programmeren voor

Inmiddels is in november 2018 ook in De Westereen een Digitaalhuis Plus geopend. Samen met het onderwijs werkt de bibliotheek aan een goede structuur om leerkrachten en burgers vaardig te maken met de apparatuur en de denkwijze die hoort bij het ‘maken’.

“Door train-de-trainer workshops te geven maken we leerkrachten vaardig en we helpen ze met ideeën om in hun reguliere lessen te verwerken,” volgens Marike Wiggers, consulent Digitale Geletterdheid bij de bibliotheek. “Zij kunnen hierna zelfstandig met de apparatuur werken en met hun klas naar de bibliotheek komen om aan projecten te werken. Hiermee voorzien we in de behoefte aan middelen, maar ook aan manieren om het zinvol in te kunnen zetten.”

In 2019 en het eerste kwartaal van 2020 zijn in Surhuisterveen meerdere workshops voor jong en oud geweest rondom 3D printen, Micro:bit, ladersnijden en een introductieprogramma rondom programmeren en robots. In 2020 worden zowel het aantal locaties als het aantal activiteiten uitgebreid. 

Interesse in Digitaalhuis Plus?

Als ondernemer, organisatie of inwoner geïnteresseerd in Digitaalhuis Plus? 

Neem dan contact op!

De doelstellingen

I

Verbeteren van digitale geletterdheid in Noordoost Fryslân

I

Samenhang tussen digitale wereld en offline wereld

I

Structurele samenwerking tussen bibliotheek en primair onderwijs

I

Creatieve maakplaatsen voor jong en oud - van consument naar producent!

Contactpersoon:

Meer weten over het project of benieuwd naar de mogelijkheden van Kennislab NOF? Neem contact op met Ferenc Jacobs,

Ferenc Jacobs: f.jacobs@kennislabnof.frl 

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

13 + 11 =