Tech Challenges

Het basisproject TechChallenges is een programma waarbinnen we met onze partners ‘challenges’ ontwikkelen en implementeren. Vanuit dit project zijn meerdere opdrachten ontstaan die bijdragen aan W&T-onderwijs in de regio

Langdurige effecten van W&T-onderwijs bereiken met een structurele en modulaire aanpak

Kenmerkend aan de challenges is dat ze een duidelijk doel hebben. Doorlopende leerlijnen rondom techniek, ondernemen of de maatschappij binnen scholen of besturen krijgen een praktische betekenis. De challenges dragen waar mogelijk bijdragen aan de ’sustainabilily development goals’ van de VN. Een ander belangrijk aspect is dat de challenges multidisciplinair zijn.

TechChallenges die we voorlopig voor 2020 aan het plannen zijn, zijn: de DamStra Duurzame Energie Challenge, de EduHack Challenge (samen met het EIT), De SensorBox Challenge, , en de Driesum Landpark Challenge. In overleg met onze kennispartners wordt dit portfolio verder aangevuld. 

Kenmerkend aan de challenges is dat ze een duidelijk doel hebben. Doorlopende leerlijnen rondom techniek, ondernemen of de maatschappij binnen scholen of besturen krijgen een praktische betekenis.

Damstra Challenge

In de Damstra Challenge gaat het om het gebruik van fossiele brandstoffen en de invloed van het eigen gedrag daarop. De kinderen meten het gebruik van elektra, gas en water. “Ze noteren de meterstanden per dag op een invulformulier”, vertelt De Vries. “Ook worden de gereden autokilometers genoteerd.”

Het verbruik wordt omgerekend naar CO2-uitstoot. Op school worden de gegevens ingevoerd, in een speciaal daarvoor ontworpen app.

Vervolgens bedenken de leerlingen een eigen plan om energie te besparen, wat meteen in de praktijk wordt uitgevoerd. “Bijvoorbeeld korter douchen.” Dit levert een besparing op in de vorm van minder CO2-uitstoot. Daarnaast bedenken de leerlingen in groepjes een ‘energie besparingsplan’ voor de gemeente Dantumadiel. “En dat plan gaan ze presenteren aan het college van burgemeester en wethouders”, vertelt De Vries.

Een voorbeeld van het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot via een app.

SensorBox

Een prachtig project dat we doen is het LeoSensNet. In dit project ontwikkelen we samen een slim sensornetwerk voor de eigen leefomgeving. Hierin proberen we alles zelf te doen. We hebben bijvoorbeeld de ’SensorBox Challenge’.

We bouwen samen sensorkastjes die bijvoorbeeld op school, thuis of waar dan ook kunnen worden opgehangen. Deze kastjes hebben we zelf ontworpen. Een kastje werkt met een ‘Raspberry Pi’, bevat meer dan 15 sensors en heeft een eigen zonnepaneel. Wil je je eigen sensorkast? Bouw mee. Iedereen met een klein beetje soldeerervaring kan het! Zo bouw je mee aan ons eigen LeoSensNet en zetten we NOF op de digitale kaart!

In de bibliotheek van De Westereen zijn kinderen druk met een SensorBox-challenge

Contactpersoon:

De doelstellingen

I

Levend maken van W&T-onderwijs

I

Koppeling maken tussen techniek en maatschappelijke betrokkenheid jongeren

I

Stimuleren van een duurzame kijk op de eigen leefomgeving

I

Analyserend en oplossend vermogen jongeren vergroten

Damstra Challenge

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een challenge? Of heeft u als organisatie een leuke uitdaging waar een frisse blik van kinderen voor nodig is? 

Neem contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

15 + 10 =