Platform ‘Mei Inoar’

Platform ‘Mei Inoar’

Platform ‘Mei Inoar’ Mensen in Noordoost Fryslân willen een leven lang thuis kunnen blijven wonen met een hoge kwaliteit van leven. In het project Mei Inoar werken inwoners, zorgprofessionals en bedrijven samen om dit mogelijk te maken Slimme oplossingen...
Tech Challenges

Tech Challenges

Tech Challenges Het basisproject TechChallenges is een programma waarbinnen we met onze partners ‘challenges’ ontwikkelen en implementeren. Vanuit dit project zijn meerdere opdrachten ontstaan die bijdragen aan W&T-onderwijs in de regio Langdurige effecten van...
Leerlijn Wetenschap & Techniek

Leerlijn Wetenschap & Techniek

Leerlijnen wetenschap en techniek “Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven.” In het Techniekpact 2020 is daarom vastgesteld dat alle basisscholen vanaf 2020 wetenschap en techniek in de vaste kern van het curriculum...
Codeschool

Codeschool

Codeschool Naast Fries, Nederlands en Engels is geen taal zo belangrijk als ‘Code’, oftewel  programmeertaal. Reden waarom we binnenkort van start gaan met Codeschool.frl. “Iedereen kan leren programmeren, jong én oud”, vertelt Ferenc Jacobs, kartrekker van dit...
Bouwen aan ambitie-scholen

Bouwen aan ambitie-scholen

Bouwen aan ambitie-scholen Kinderen kennis laten maken met allerlei beroepen én hen laten ontdekken hoe ze hier met eigen talenten, vaardigheden en ambities op kunnen inspelen. Scholen werken samen aan een doorlopende leerlijn en ondernemers worden actief betrokken...