Leerlijnen wetenschap en techniek

Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven.In het Techniekpact 2020 is daarom vastgesteld dat alle basisscholen vanaf 2020 wetenschap en techniek in de vaste kern van het curriculum moeten opnemen

Langdurige effecten van W&T-onderwijs bereiken met een structurele en modulaire aanpak

Een belangrijk onderdeel van wetenschap- en

techniekonderwijs vormt de didactiek van onderzoekend en ontwerpend (ondernemend) leren. Leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen vragen te stellen, zelf op zoek te gaan naar antwoorden, en oplossingen te bedenken voor problemen die in de praktijk zijn gesignaleerd. Nieuwsgierigheid en creativiteit vormen daarbij het uitgangspunt van het leerproces.

Wismon/3Dkanjers heeft in samenwerking met het Kennislab Noordoost Fryslân een gestructureerde en bestendige aanpak ontwikkeld om Wetenschap & Techniek (W&T) een structurele plek te geven in het curriculum van het primair onderwijs. De basis voor deze aanpak wordt gevormd door een pilot die momenteel in de gemeente Dantumadiel loopt en daar sterk gericht is op de inzet van de 3D- printer als inspirator voor W&T. De aanpak bestaat uit drie stappen (modules), die de school gaat doorlopen in 1 tot 1,5 jaar.

“De modulaire opbouw zorgt ervoor dat leerkrachten niet in het diepe worden gegooid. Dit is een bestendiger manier om W&T-onderwijs binnen een school vorm te geven.”

Ben Jansen, projectleider

De stappen die de leerlijnen succesvol maken in beeld

Modulaire opbouw

Ben Jansen – projectleider KennislabNOF – legt uit: “De modulaire opbouw zorgt ervoor dat leerkrachten niet in het diepe worden gegooid.” Eerst wordt gebouwd aan een visie op W&T-onderwijs binnen de school. Hierna wordt de school stap voor stap meegenomen in praktische voorbeelden. Daarna volgt pas een module waarin de vertaling wordt gemaakt naar inbedding in het lesprogramma. “Dit is een bestendiger manier om W&T echt goed vorm te geven,” aldus Ben. 

Contactpersoon:

De doelstellingen

I

Ondersteuning van scholen bij visie op W&T-onderwijs

I

Constante aansluiting bij behoeften arbeidsmarkt

I

Praktische integratie W&T in primair onderwijs

I

Bijdragen aan realiseren doelstellingen Techniekpact 2020

Aan de slag met W&T?

Werk je in het primair onderwijs, zie je het nut van W&T voor je leerlingen, maar weet je niet hoe je dit structureel oppakt? Laat ons je helpen! 

Neem contact op!

Video: Ambitie als medicijn tegen krimp

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

1 + 2 =