ZORGKRINGEN

In Noordoost Fryslân is een samenwerkingsverband opgezet tussen een aantal zorgkringen. Door samen te werken zetten de partners zich in voor het ontwikkelen, verbreden en versterken van activiteiten rondom thema’s als zorg, gezondheid, welzijn en beweging.  

Partners in de zorgkringen 

Binnen de, nu drie, zorgkringen zijn de partners het erover eens dat er een meerwaarde is voor het gezamenlijk optrekken in activiteiten. Hiermee realiseren ze een versnelling in de regio rondom cruciale onderwerpen in de gezondheidszorg, welzijn en leefbaarheid. 

Coalitie ‘Kom erbij’ 

Een van de zorgkringen in dit project is de coalitie ‘Kom erbij’. Deze coalitie houdt zich bezig met onderwerpen als eenzaamheid en inclusiviteit. Binnen het kernteam zijn de volgende partners betrokken: Gemeente Noardeast Fryslân, Gemeente Dantumadeel, welzijnsorganisatie het Bolwerk en Sûnenz. De coalitie zet zich in voor inclusie in Noardeast Fryslân en Dantumadeel. Om dit te realiseren organiseren ze netwerkbijeenkomsten, creëren ze een sociale kaart en ondersteunen en begeleiden ze van vragen vanuit de totale coalitie. De totale coalitie bestaat uit meer dan 80 partners. 

De rol van kennislab NOF 

Kennislab NOF versterkt, coördineert en ondersteunt deze zorgkringen. “We helpen mee in activiteiten, organiseren bijeenkomsten en werken mee met het realiseren van de activiteiten die bedacht worden binnen de zorgkringen.” Vertelt Jordy Plantinga van Kennislab NOF en projectleider Zorgkringen. Kennislab NOF gebruikt actief zijn netwerk op de groepen aan te vullen.  

Netwerkgroep digitale (gezondheid)vaardigheden

Een andere zorgkring in dit project is de netwerkgroep digitale (gezondheid) vaardigheden. Zij hebben onlangs een intentieverklaring getekend om actief bezig te gaan met het versterken van de digitale (gezondheid) vaardigheden van de inwoners in de Noardeast Fryslân en Dantumadeel. Hiervoor werken zij momenteel aan een overzichtelijke agenda met daarin de activiteiten die hiervoor worden georganiseerd. Partners binnen deze zorgkring zijn: Bibliotheken Noord Friesland, welzijnsorganisatie het Bolwerk, vrijwilligersorganisatie Stjoer, Sûnenz en NHL/Stenden. 

Contactpersoon:

Meer weten over het project of benieuwd naar de mogelijkheden van Kennislab NOF? Neem contact op met Jordy Plantinga,  j.plantinga@kennislabnof.frl 

Netwerkgroep positieve gezondheid 

De derde zorgkring die zich heeft aangesloten bij het project is Netwerkgroep positieve gezondheid. Vanuit een training positieve gezondheid zijn de deelnemers een netwerkgroep begonnen. Ze organiseren netwerkbijeenkomsten waarin vragen uit het werkveld worden gesignaleerd en het aanbod van de deelnemers wordt afgestemd. Ook wordt er gewerkt aan een bredere inzet van positieve gezondheid. Betrokken partners bij dit project zijn: Huisartsencentrum Dokkum, welzijnsorganisatie het Bolwerk, Buurtzorg NOF, Thuiszorg ‘het Friese Land’ en Beweegteam FRL. 

Om de meerwaarde van het samenwerken te aan te vullen is er ruimte om meer zorgkringen toe te voegen aan het partnerschap. Hierover kan contact worden opgenomen met de projectleider Jordy Plantinga.  

Wij werken aan: 

I

Eenzaamheid en inclusiviteit

I

Versterken van de digitale (gezondheid) vaardigheden

I

Positieve gezondheid

Interesse in Zorgkringen?

Uw zorgkring aansluiten bij dit project of een nieuwe zorgkring starten?

Neem dan contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

9 + 14 =