Zorglabs

Hoe zorgen we ervoor dat de zorg in Noordoost-Fryslân betaalbaar blijft? Welke oplossingen zijn er als mensen graag thuis willen blijven wonen?  Hoe waarborgen we de kwaliteit van leven? Welkom bij onze zorglabs, de omgeving voor slimme en innovatieve oplossingen voor wonen en zorg in de regio Noordoost-Fryslân

Intro

Vanuit de regiodeal start Kennislab NOF de bouw aan het zorginnovatiecluster binnen de regio Noordoost-Friesland. Eén van de onderdelen binnen de infrastructuur van het cluster zijn de zorglabs. De zorglabs zullen gevestigd zijn bij enkele partners. In deze zorglabs zullen een aantal programma gedraaid worden die bijdragen aan het zorginnovatiecluster. Het zal een ontmoetings- , ontdek- en onderzoeksruimte worden waar meerdere betrokkenen aan kunnen deelnemen.

”De zorglabs gaan binnen de regio Noordoost Friesland vooruitstrevend zijn op het gebied van innovatie in de zorg- en gezondheidssector, het zal een omgeving worden waarin nieuwe oplossingen, ideeën of kansen ontworpen, getest en tentoongesteld worden door bedrijven, studenten of burgers.” – Jordy Plantinga, projectleider

Sûnlab

Het Sûnlab in de Waadwente te Dokkum is een voorbeeld van een zorglab binnen de regio NOF. Het Sûnlab wordt dé plek waar ZuidOostZorg en Sûnenz, samen met burgers en partners, gaan samen werken aan technologische en sociale innovaties. Daarbij wordt een brede aanpak gekozen: de innovaties zijn er op gericht om mensen te ondersteunen in hun gezondheid, maar ook om professionele zorg te ondersteunen. Naast de eigen innovaties worden daarbij binnen Sûnenz ook andere innovaties getest en onderzocht.

In het Sûnlab worden praktische vragen onderzocht en opgelost en nieuwe technologieën, gadgets en apps getest. Het idee is daarbij om de vragen aan passende technologische oplossingen te koppelen. Het uitgangspunt van het Sûnlab is daarbij dat alles samen met gebruikers, (zorg)professionals, bedrijven en het onderwijs gebeurd.

‘Mei Inoar Fitaal’-lab

Het Fitaallab wordt gedurende 2024 ontwikkeld met als doel impact te maken op de gezondheid van de ouder wordende mensen in gemeente Noardeast-Fryslân. Dit wordt gezamenlijk met Fysiotherapiepraktijk BoddeBouman opgezet. Door het realiseren van een ‘Zorglab voor Ouderen’, waar interventies plaatsvinden gericht op de ouder wordende mens. Hierbij zijn het screenen op valrisico, het uitvoeren van beweegprogramma’s (Mei Inoar Fit) en het delen van gezondheidskennis en -vaardigheden een belangrijk onderdeel.

‘Vitaleer’-lab

In samenwerking met Vitaleer uit Dokkum wordt het ‘Vitaleer’-lab opgezet. Het is Vitaleer haar streven om ‘iedereen te laten vitaleren’. Het vitaleren is een duurzame balans in je doen, denken en voelen. Vanuit het lab wordt gewerkt aan dit doel door het meten van de vitaliteit in je eigen omgeving en preventief perspectief te bieden. Hiermee wordt regio Noordoost-Fryslân tot vlaggenschip gemaakt voor regionale vitaliteit om een voorbeeldfunctie te zijn voor de provincie en Nederland. Het gebrek aan vitaliteit is in de samenleving zichtbaar. Vanuit het lab worden inwoners gestimuleerd sociaal, fysiek en metaal vitaler te worden en daarmee zorg te voorkomen en de zorgpremie te verlagen. Het lab wordt in de loop van 2024 opgezet. 

Leerplek én etalage

De zorglabs zijn bedoeld als leer- en ontwikkelplek, maar tegelijkertijd ook een etalage voor studenten, opleiders, ondernemers, vrijwilligers, professionals en bewoners. Binnen de zorglabs gaan bedrijven, instellingen en gebruikers zorginnovaties testen. De zorglabs worden daarmee een plek waarmee we elkaar inspireren tot innovatieve zorgvormen. De zorglabs draaien niet alleen om technologische oplossingen. Het netwerk van familie, buren, vrienden, bekenden, mantelzorgers, en professionals is ook van belang. Verder is er het netwerk van bedrijven en sport-, cultuur-, en buurtinstellingen. “Deze netwerken zijn cruciaal om een leven lang thuis te kunnen blijven wonen, zeker als je steeds meer zorg nodig hebt.” – Jordy 

Kansen voor ondernemers

De zorg biedt kansen voor ondernemers. Zorg is in deze regio een belangrijke economische sector en daarbij ook nog sterk groeiend. Verder is zorg een bron van innovatie. Het gaat dan niet alleen om zorgondernemers. Voor de bouw liggen er kansen voor leeftijd bestendige bouw en verbouw. Voor installatiebedrijven gaat het om technologie haalbaar en betaalbaar in te richten. Voor horeca, retail, kunst, cultuur en sportsector liggen er grote kansen voor generatiediensten. De partijen van de zorglabs gaan samen met ondernemers op zoek naar steeds verdergaande innovaties om thuis wonen met die hoge kwaliteit van leven haalbaar en betaalbaar te maken.

Vanuit de zorglabs denken we graag met u mee. Neem contact met ons op of kom langs in onze sessies. ‘Mei Inoar’ maken we van Noordoost-Fryslân de beste plek om te wonen!”.

Contactpersoon:

De doelstellingen

I

Praktische oplossingen voor zorg, gezondheid en leefbaarheid in een krimpregio

I

Het stimuleren van netwerkvorming rondom burgers in NOF

I

Kansen creëren voor regionale ondernemers in groeiende zorgeconomie

I

Bijdragen aan leefbaarheid van de regio

Passen onze ambities en doelstellingen bij uw organisatie of bedrijf in de regio Noordoost Friesland en ziet u potentie in het worden van een zorglab? Meld u dan aan!

Neem dan contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

11 + 5 =