Zorgacademie

Zorgacademie

Zorgacademie Een omgeving waarin iedere burger iets kan leren over zijn of haar zorg, welzijn of gezondheid en die van een ander. Dat willen we maken van de Zorgacademie! Intro Naar aanleiding van de uitkomsten van het programma Seker en Sûn is vastgesteld dat we aan...
Zorgchallenges

Zorgchallenges

Zorg challenges Vanuit de regiodeal start Kennislab NOF de bouw aan het zorginnovatiecluster binnen de regio Noordoost Friesland. Eén van de onderdelen binnen de programma’s van het cluster zijn challenges. De challenges zullen gericht zijn op zorg en gezondheid met...
Westereen Handelscentrum – Levensecht leren

Westereen Handelscentrum – Levensecht leren

Westereen Handelscentrum – LEVENSECHT LEREN Het Westereen Handelscentrum (WHC) is een unieke samenwerking tussen lokale ondernemers, ROC Friese Poort, Bibliotheken Noord Fryslân, gemeente Dantumadiel en Kennislab Noordoost Friesland. Het centrum bouwt voort op...
Tech Challenges

Tech Challenges

Tech Challenges Het basisproject TechChallenges is een programma waarbinnen we met onze partners ‘challenges’ ontwikkelen en implementeren. Vanuit dit project zijn meerdere opdrachten ontstaan die bijdragen aan W&T-onderwijs in de regio Langdurige effecten van...
Leerlijn Wetenschap & Techniek

Leerlijn Wetenschap & Techniek

Leerlijnen wetenschap en techniek “Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven.” In het Techniekpact 2020 is daarom vastgesteld dat alle basisscholen vanaf 2020 wetenschap en techniek in de vaste kern van het curriculum...