MDT | Zoek het uit!

MDT | Zoek het uit!

Zoek het uit! Bij Zoek het uit! ga je op zoek naar de beste versie van jezelf. Je wordt begeleid door een jongerencoach en gaat er samen met andere jongeren op uit. Daarnaast leer je je regio kennen, ontdek je wat jouw kwaliteiten en talenten zijn en hoe je deze kunt...
Codeschool

Codeschool

Codeschool Naast Fries, Nederlands en Engels is geen taal zo belangrijk als ‘Code’, oftewel  programmeertaal. Reden waarom we binnenkort van start gaan met Codeschool.frl. “Iedereen kan leren programmeren, jong én oud”, vertelt Ferenc Jacobs, kartrekker van dit...
Bouwen aan ambitie-scholen

Bouwen aan ambitie-scholen

Bouwen aan ambitie-scholen Kinderen kennis laten maken met allerlei beroepen én hen laten ontdekken hoe ze hier met eigen talenten, vaardigheden en ambities op kunnen inspelen. Scholen werken samen aan een doorlopende leerlijn en ondernemers worden actief betrokken...
Digitaalhuis Plus

Digitaalhuis Plus

Digitaalhuis plus Digitale geletterdheid en mediawijsheid is niet alleen een uitdaging in het onderwijs, het is iets wat in de hele maatschappij doorwerkt. Bibliotheken zijn van oudsher plaatsen voor kennisdeling en het vergroten van geletterdheid. Waar kun je beter...
TechNetkringen

TechNetkringen

Technetkringen In Noordoost Friesland zijn 3 TechNetkringen actief die werken aan een grotere instroom van jongeren in de techniek. De prachtige beroepen in deze regio laten zien en ervaren. Trots is groei! De TechNetkringen organiseren activiteiten om leerlingen te...