Donderdag 24 mei heeft de Fanclub van Bijke samen met zorgverleners en inwoners van onze regio gekeken naar de mogelijkheden van een intelligent, aaibaar robothondje Bijke.
Bijke zou in de toekomst mensen kunnen helpen langer prettig, veilig en gezond thuis te wonen en zou mantelzorgers en professionals een aantal taken uit handen kunnen nemen.
Het idee om op laagdrempelige wijze, door middel van spraak (Fries en Nederlands), met andere mensen, apparaten, computers en organisaties in verbinding te staan, geeft vele mogelijkheden.

De Nieuwe Dockumer Courant: ‘Bijke neemt deel van de zorg over’

Samen met ruim 30 geïnteresseerden is onderzocht welke taken Bijke zou moeten kunnen.
De belangrijkste taak van Bijke wordt zorgen voor een veilige omgeving en mensen verbinden met andere mensen.
De werkgroep Bijke zal in de nabije toekomst nog meer van deze bijeenkomsten gaan organiseren.