Op dinsdag 21 maart werd in It Vleckehûs te Surhuisterveen een startbijeenkomst gehouden rondom het Digitaalhuis Plus. Dit initiatief is een samenwerking tussen Stichting ROOBOL en Bibliotheken Noord-Fryslan en een project dat valt onder Kennislab Noordoost Fryslan. Het doel is een inspirerende leer- en experimenteerruimte, waarin geletterdheid van zowel kinderen als de bevolking op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden wordt gestimuleerd. Bij de bijeenkomst waren, behalve vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en de bibliotheken, ook veel ketenpartners op het gebied van maatschappelijk welzijn aanwezig.

Wethouder Sjon Stellinga van Achtkarspelen (Sociale Zaken) opende de bijeenkomst met het vermelden van de noodzaak om aandacht te besteden aan het niveau van geletterdheid in de Gemeente Achtkarspelen. Landelijk gezien vallen 11% van de mensen onder de noemer ‘laaggeletterd’, in Achtkarspelen is dit 16%. Dit levert een significant aantal inwoners volgens de wethouder problemen op. Het gaat hier niet alleen om uitdagingen die direct gerelateerd zijn aan computers, vooral praktische dingen zoals bankzaken of contact met instanties vormen een probleem voor dit gedeelte van de bevolking.

Directeur-bestuurder van Stichting ROOBOL, Willem Wouda, lichtte na de wethouder het belang van samenwerking in de regio toe. Bibliotheken in Friesland zijn actief met Digitaalhuizen, waar mensen worden bijgeschoold in de basisvaardigheden die in deze tijd nodig zijn om te communiceren. In Surhuisterveen start in het voorjaar van 2017 een pilot van het zogenaamde Digitaalhuis Plus, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht tussen de bibliotheken en het onderwijs.