QOP

QOP

QOP De Regiodeal Noordoost-Fryslân biedt kansen om de kracht van de regio te versterken. Projecten die de economie in de regio versnellen kunnen subsidie aanvragen vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Wij koppelen, faciliteren en zijn samenwerkingspartner...
Master Frankeskoalle

Master Frankeskoalle

Master Frankeskoalle Earnewâld is een klein dorp in Fryslân en ligt in het waterrijke gebied van Nationaal Park De Alde Feanen, tussen Drachten en Leeuwarden. Het dorp telt ruim 400 inwoners. Veel inwoners verdienen hun boterham in de toeristische sector (...
Dokwurk

Dokwurk

Dokwurk Dokwurk is een sociaal ontwikkelbedrijf, dat mensen in de regio Noardeast Fryslân met een afstand tot werk helpt om deel te kunnen nemen binnen de arbeidsmarkt. Onze werkwijze  is gericht op ‘ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling;’, waarbij iedereen...
Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel Tietjerksteradeel telt zestien officiële kernen (dorpen). Sinds 1989 zijn de Friese plaatsnaamaanduidingen de officiële. De plaatsnaamborden van de dorpen zijn doorgaans tweetalig, waarbij de Nederlandse naam in een kleiner lettertype onder...
Oarsprong

Oarsprong

Oarsprong Onze organisatie bestaat uit acht christelijke basisscholen en vier ontmoetingsscholen. Al onze scholen bieden kwalitatief goed onderwijs aan, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Hierbij willen...