Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Tytsjerksteradiel Tietjerksteradeel telt zestien officiële kernen (dorpen). Sinds 1989 zijn de Friese plaatsnaamaanduidingen de officiële. De plaatsnaamborden van de dorpen zijn doorgaans tweetalig, waarbij de Nederlandse naam in een kleiner lettertype onder...
Gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeente Dongeradeel De huidige gemeente Dongeradeel is na een gemeentelijke herindeling in 1984 ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten Dokkum, Westdongeradeel en Oostdongeradeel. In de volksmond wordt de gemeente nog steeds in het meervoud aangeduid als...
Gemeente Tytsjerksteradiel

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen De naam Achtkarspelen verwijst naar de acht oorspronkelijke karspelen van het decanaat Oldehove die over de Lauwers lagen, te weten: Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, De Kooten, Kortwoude, Lutkepost, Surhuizum en Twijzel....
Gemeente Dantumadiel

Gemeente Dantumadiel

Gemeente Dantumadiel De gemeente Dantumadiel heeft een oppervlakte van ruim 8500 hectare, ligt direct ten noorden van de rijksweg Leeuwarden-Groningen en ten zuiden van de stad Dokkum. De gemeente telt ruim 19.000 inwoners. Dantumadiel is een plattelandsgemeente met...