Zorgacademie

Een omgeving waarin iedere burger iets kan leren over zijn of haar zorg, welzijn of gezondheid en die van een ander. Dat willen we maken van de Zorgacademie!

Intro

Naar aanleiding van de uitkomsten van het programma Seker en Sûn is vastgesteld dat we aan drie knoppen kunnen draaien, kortgezegd: we moeten anders omgaan met opleiding en werk, we zullen meer gebruik moeten maken van digitale en technische mogelijkheden en als samenleving moeten we leren anders om te gaan met zorgvraag en ons richten op gemeenschapszin.

“We willen een digitale omgeving creëren waarop burgers en professionals relevante zaken kunnen leren over hun fysieke en mentale gezondheid, die van een ander en hoe je elkaar kunt ondersteunen.”

Wat willen we als zorgacademie bijdragen?

Vanuit deze punten willen we werken aan de Zorgacademie! We willen een digitale omgeving creëren waarop burgers en professionals relevante zaken kunnen leren over hun fysieke en mentale gezondheid, die van een ander en hoe je elkaar kunt ondersteunen. De zorgacademie zal gevuld worden met leermaterialen, e-learnings, (online) bijeenkomsten en aanvullingen vanuit het netwerk. De programmering van de zorgacademie willen we graag ontwikkelen samen met de partners die meedoen.

Thema’s 

Binnen de zorgacademie gaan we werken met thema’s. Positieve Gezondheid is een belangrijk thema van de zorgacademie. Juist door de gedachtegang van Positieve Gezondheid onder de burger te brengen hopen we aan te sluiten bij de versterking van de eigen regie op het leven en gerichtere ondersteuning te bieden.

Door een netwerk te bouwen rondom de zorgacademie willen we ervoor zorgen dat het principe begrepen, gedragen en toegepast wordt binnen de regio. Hierdoor kunnen we meten of de zorgvragen afnemen en mensen zelfstandig en gelukkiger in het leven staan. Het belang van Positieve gezondheid wordt dan duidelijk zichtbaar.

Een ander thema waarmee we willen werken in de Zorgacademie is mantelzorg. We willen bijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers of zorgvragers, zorgpersoneel en naasten. Hieraan volgend willen we leermateriaal toevoegen waardoor mantelzorger sterker staan in het verlenen van zorg en omgaan met de rol als mantelzorger. Ook willen we zorgvragers of zorgpersoneel bewuster maken van hun rol richting de mantelzorger binnen het sociale netwerk.

Contactpersoon:

De doelstellingen

I

De burger heeft een uitdagende leeromgeving omtrent zorg, welzijn en gezondheid

I

Bewustwording van de thema’s Positieve gezondheid en Mantelzorg

I

Academisch platform dat wordt gedragen door het netwerk in de regio NOF

Meedoen?

Wilt uw organisatie, instelling of bedrijf meedoen aan het ontwikkelen van de zorgacademie? Meld je aan!

Neem dan contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

4 + 7 =