ROC Friese Poort

Bij ROC Friese Poort komen studenten in de eerste plaats voor een beroepsopleiding. Vanuit de christelijke identiteit van onze school willen we meer meegeven.

Vriendschap, religies, toekomstdromen en meer 
Naast vakken die opleiden tot een beroep, staan in iedere opleiding de vakken LB (Loopbaan en Burgerschap) en LevO (Levensbeschouwelijke Ontwikkeling) op het rooster. Soms als wekelijkse lessen, in andere opleidingen in de vorm van themadagen of projecten. Bij LB en LevO worden studenten uitgedaagd na te denken over hun eigen kijk op het leven en geloof. Ook wordt er verder ingegaan op wat studenten belangrijke waarden vinden in het leven en wat dat betekent voor hun toekomstige beroep. Studenten gaan hierover in gesprek met docenten en klasgenoten. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: opvoeding, vriendschap, religies en culturen, omgaan met afscheid, beroepsethiek, waarden en normen, duurzaam omgaan met de aarde, toekomstdromen en talenten. Bij Burgerschap staan studenten stil bij hun plek in de samenleving, op sociaal, cultureel, politiek en economisch gebied.

Respectvol omgaan met elkaar 
Bij ROC Friese Poort is iedereen welkom, wat je achtergrond ook is. Studenten hoeven dus niet christelijk te zijn. ROC Friese Poort wil een ontmoetingsplaats zijn waar mensen respectvol en verantwoordelijk met elkaar en de aarde omgaan en een school zijn waar iedereen tot zijn recht kan komen.