Piter Jelles !mpulse

Leerlingen krijgen vanuit intensieve coaching ondersteuning bij het werken aan persoonlijke leerdoelen. Het werken aan deze persoonlijke leerdoelen krijgt op !mpulse vorm vanuit een zestal competenties waar de leerling aan werkt: samenwerken, zelfsturing, plannen & organiseren, communicatie, zelfreflectie en jezelf ontwikkelen.

Naast ruimte voor ontwikkeling op het persoonlijk vlak, is er de ruimte om vanuit de eigen belevingswereld projecten op te starten en daar inhoudelijke leerdoelen van de leergebieden en vakken aan te koppelen. Tijdens de lestijd van de leergebieden en vakken worden leerlingen gestimuleerd om zelfsturend te leren. Al de inhoudelijke leerdoelen van de opleiding worden tevens aangeboden in docentgestuurde opdrachten.