Persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO)

In Nederland staat men in de gezondheidszorg voor een enorme maatschappelijke uitdaging. De huidige manier van zorgverlening is onhoudbaar geworden en zal stevig moeten innoveren, technologische vooruitgang is cruciaal. In Noord-Nederland is deze uitdaging extra groot: nu al zijn de tekorten van bijvoorbeeld huisartsen en verpleegkundigen merkbaar.

Slim omgaan met uitdagingen en oplossingen voor betaalbare zorg

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving gaat uitdagingen aan elkaar verbinden en er een oplossing voor bieden. Hoe? Via het creëren van een vliegwiel voor zorginnovatie, namelijk het realiseren van een open ecosysteem.

Een PGO geeft burgers functionaliteiten om zelf hun gezondheid te kunnen beheren en laat hen digitaal deelnemen in het eigen zorgnetwerk. Preventie en zelfredzaamheid nemen zo toe, (in)formele zorg kan daardoor nog meer ‘op de juiste plek’ worden geboden, de druk op het professionele zorgaanbod wordt minder en burgers blijven gezonder.

 

Data-uitwisseling

PGO’s kunnen pas goed tot ontwikkeling komen als zij professionele data van zorgaanbieders en eigen data van burgers – zelf ingevoerd, maar bijvoorbeeld ook verkregen via wearables – aan elkaar kunnen verbinden. Dat is op dit moment nog zeer lastig. Het is niet voor niets dat nog enorm wordt (en moet worden) geïnvesteerd in onderlinge data-uitwisseling tussen professionals.

Tegelijkertijd heeft het voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars pas zin om te investeren in ontsluiting van zorgdata ten behoeve van PGO’s, als hiermee een kritische massa wordt bereikt om de zorg echt te veranderen.

Preventie en zelfredzaamheid nemen zo toe, (in)formele zorg kan daardoor nog meer ‘op de juiste plek’ worden geboden, de druk op het professionele zorgaanbod wordt minder en burgers blijven gezonder.

Uit het projectplan

Een visuele impressie van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Werkpakketten

De aanpak die wij voor ogen hebben om de zorg te helpen en daarmee de innovatiekansen voor het MKB in Noord-Nederland te verzilveren, verloopt langs een vijftal werkpakketten. 

In werkpakket (1) zit de algemene aansturing. Via werkpakketten (2) realisatie data uitwisseling en (3) realisatie use cases, zal de basis worden gelegd. Vervolgens willen we werken aan verbreding en opschaling via de werkpakketten (4) incubatie en business development en (5) Praktijklabs: marketing, voorlichting en opleiding.

Potentie

Contactpersoon:

De doelstellingen

I

Verhogen welzijnsniveau in Noord-Nederland door actief betrekken eindgebruiker

I

Creëren van een platform voor een nieuwe PGO-economie

I

Creëren van MKB-ervaring welke 'geëxporteerd' kan worden naar andere regio's

I

Beperken van ziekte en verzuim bij werkzame bevolking in de regio

Interesse in PGO?

Als ondernemer, organisatie of cliënt geïnteresseerd in meedenken over de Persoonlijke gezondheidsomgeving? 

Neem dan contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

15 + 10 =