OSG Singelland

Het onderwijs op Singelland is zo ingericht, dat elke leerling zijn talenten kan ontwikkelen: met het hoofd, met het hart en met de handen. Op Singelland willen we onze leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat: zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Maar ook mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, die stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn!
Wij stellen in de organisatie van ons onderwijs drie hoofdthema’s centraal, met als verbindende rode draad ‘talent in ontwikkeling’: – differentiatie voor de leerling – professionele medewerkers – maatschappelijke opdracht van de school
Maatschappelijke opdracht van de school Singelland opereert actief in en met de buitenwereld en wil dit in de toekomst voortzetten, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Hierbij staan drie begrippen centraal: informatief, transparant en participatief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe belanghebbenden voor Singelland kan hebben.
Singelland heeft een drieledige maatschappelijke opdracht:
  • een substantiële bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen;
  • leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap;
  • leerlingen voorbereiden op de wereld van werk en vervolgstudie.