Mei inoar

Mensen in Noordoost Fryslân willen een leven lang thuis kunnen blijven wonen met een hoge kwaliteit van leven. Inwoners, zorgprofessionals en bedrijven hebben samen het platform “Mei Inoar” bedacht om dit te organiseren.

Slimme oplossingen voor wonen en zorg

“Mei Inoar” is een digitaal ‘mienskips-platform’ is dat noodzakelijke (digitale)woon- en zorgdiensten toegankelijk en haalbaar maakt in NOF. Hiermee kunnen ouderen met behoud van zelfregie langer thuis blijven wonen met een hoge kwaliteit van leven.

Dit project realiseren we samen met het onderwijs, bedrijven en burgers door middel van experimenten in 10 woningen die meedoen in een pilot, daarnaast in een testlab in de Sionsberg en ontwikkelen daarbij een nieuw verdienmodel om het duurzaam te maken

De vraag die we willen beantwoorden is dan ook: hoe kunnen we thuiswonen voor elkaar succesvol inrichten in NOF? Ons gezamenlijke antwoord is het platform Mei Inoar.

Uit het projectplan
Voorloper – Seker en Sûn

In 2017 is het project Seker en Sûn uitgevoerd op initiatief van de Academische Werkplaats GGD, Zorgbelang Fryslân en Zorgplein Noord.

De uitkomsten van dit project zijn mede de basis geweest voor een vervolg in de vorm van een Creathon ‘Regiozorg 4.0 in de Sionsberg in Dokkum. Zo’n 60 deelnemers uit de regio, waaronder burgers, zorginstellingen, ondernemers, overheden, belangenorganisatie en onderwijsinstellingen, hebben in twee dagen toegewerkt naar 3 opdrachten, waarvan Mei Inoar er één is.

In samenwerking met Zorgbelang Fryslân zijn onderwerpen besproken die te maken hebben met vragen zoals: ‘Hoe kan ik zo lang mogelijk met behoud van zelfregie in mijn eigen omgeving blijven wonen, met voldoende zorg en kwaliteit van leven?’ ‘Welke competenties heb ik daarvoor nodig en welke (hulp)middelen zijn daarvoor beschikbaar?’

De uitkomsten van deze gesprekken geven aan dat er behoefte is aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van nieuwe technieken en andere ontwikkelingen in de zorg.

 

De bouwstenen van Mei Inoar

Verantwoorde uitwisseling waarde 

Cruciaal voor het succes van Mei Inoar is vergaande samenwerking tussen bewoners, sport- en cultuurinstellingen, zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en mkb-bedrijven. We willen deze samenwerking organiseren door middel van een innovatief sociaal-economisch platform-businessmodel.

Het is een model waarin bijvoorbeeld de waarde van tijd, geld, moeite en aandacht op een verantwoorde en geaccepteerde manier wordt uitgewisseld. We maken hierbij gebruik van kennis en expertise die met name op het gebied van platformmodellen is ontwikkeld.

Friese taal

Naast de directe voordelen voor de gebruikers, de directe omgeving en de zorg draagt Mei Inoar bij aan het gebruik van De Friese taal. De digitale Friese Spraakmodule zien we zelf als een belangrijke factor in het succes van Bijke. De spraakmodule zal ook voor andere digitale diensten en voor gebruik van Fries op school goed gebruikt kunnen worden. Het gebruik van de Friese taal wordt hierdoor aangemoedigd en ondersteund. De Provincie en Afûk hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de ontwikkeling van deze spraakmodule.

Stabij Bijke

Een mooie en belangrijke rol is er voor Stabij Bijke. Bijke is een (kunstmatig) intelligente, aaibare robot met het uiterlijk van een Friese stabij. Bijke moet haar baasje helpen zelfregie te hebben en houden maar ook helpen en stimuleren om bewuster en gezonder te leven, meer te bewegen en meer verbindingen te leggen met familie, vrienden en omgeving.

Bijke maakt de voordelen van de digitale wereld op een aantrekkelijke, laagdrempelige en intuïtieve wijze toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.

Door de modulaire opbouw kan Bijke gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe functies, naarmate ook de ontwikkelingen verder gaan. Bijke wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Contactpersoon:

De doelstellingen

I

Realisatie van het basisplatform 'Mei Inoar' en een haalbaar sociaal business model

I

Zorgen voor een kritieke massa aan Snoad Wenje Tsjinsten, Tûke Tsjinsten en Mienskip Tsjinsten op Mei Inoar

I

Realisatie van Bijke als interface voor Mei Inoar

I

Toepassen van Mei Inoar in minimaal 10 woningen om te testen en ook om anderen te laten zien hoe het werkt

Interesse in Mei Inoar?

Als ondernemer, organisatie of burger geïnteresseerd in meedenken over het Mei Inoar? 

Neem dan contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

6 + 8 =