PGO Praktijklab NOF

De regio Noordoost Friesland is een PGO-Praktijklab. Kennislab NOF is verantwoordelijk voor dit praktijklab. In dit praktijklab kunnen PGO NN deelnemers samen met Kennislab NOF diensten ontwikkelen, testen en implementeren.

Introductie

 PGO staat voor de ‘Persoonlijke gezondheidsomgeving’. Een PGO maakt mogelijk dat mensen hun eigen gezondheidsdata kunnen koppelen aan die van professionals, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Door zelf over alle data te beschikken, krijgen patiënten meer regie over hun gezondheid.

In ons PGO Praktijklab gaan we als Kennislab NOF use cases vanuit het PGO ondersteunen in het ontwikkelen van producten en/of diensten en bieden we een praktijkomgeving aan waarin innovaties kunnen worden gevormd, geïmplementeerd of kunnen worden uitgetest. We zien hierin de gehele regio Noordoost Friesland als het lab waarin de innovaties naar de praktijk kunnen worden gebracht. Binnen onze infrastructuur als praktijk lab willen we in samenwerking met de use cases bepaalde activiteiten of programma’s uit gaan voeren. Hierbij kunt u denken aan een PGO-zuil, podcasts over de use cases of PGO-basiscertificaten. Ook willen we het onderwijs betrekken bij deze vernieuwing. We willen PGO onderdeel maken van het reguliere onderwijs door een PGO-module en PGO Challenge toe te voegen aan het curriculum van diverse opleidingen.

“We bieden PGO ondernemers zo een ideale gelegenheid om PGO-diensten tot een succes te maken en te laten bijdragen aan de kwaliteit van zorg en gezondheid in Noordoost Friesland”

Basiscertificaat

We willen PGO-basiscertificaat toevoegen aan onze zorgacademie. Door dit certificaat kunnen burgers of professionals aantonen dat zij beschikken over de vaardigheden om PGO op de juiste manier te gebruiken en in te zetten. We zien dit als een cruciale voorwaarde voor het succes van een PGO.

Samenwerking met het onderwijs

Binnen ons netwerk zoeken we ten alle tijden de samenwerking met onderwijs. We willen studenten laten deelnemen in het PGO Praktijklab. Zo gaan zij aan de slag met challenges rondom het PGO, leren ze werken met de PGO’s en use cases en dragen ze deze informatie over in onze PGO Hub. 

Monitoring

Samen met de Universiteit Twente heeft Kennislab NOF een uniek monitoringplatform om kennis en inzichten over het gebruik van PGO-diensten met ondernemers te delen. Kennislab NOF heeft in haar samenwerking met ook de digitale marketing onderzoeksgroep van de Universiteit Twente veel kennis en expertise in huis om het succes van ondernemers te versterken.

Samenwerking met de PGO ondernemers

Met haar netwerk kan Kennislab NOF de PGO ondernemers helpen om met eindgebruikers samen te werken om zo het gebruik van diensten te versterken. Wij kunnen binnen ons netwerk en de regio bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de use cases. De regio leent zich goed voor het opzetten van pilots voor de use cases, versterkt door ons netwerk. We kunnen als praktijklab NOF ondersteunen bij implementatie van de use case.. Binnen ons netwerk hebben we ook veel contacten binnen het onderwijs; NHL/Stenden, Hanze Hogeschool, Friese Poort, Friesland College en de UT Twente zijn aangesloten. Zij kunnen op het gebied van onderzoek of testen van toegevoegde waarde zijn. Kennislab NOF nodigt ‘PGO ondernemers’ uit om zo vroeg mogelijk met haar te gaan samenwerken om al bij het ontwikkelen van diensten de wensen en mogelijkheden van gebruikers mee te nemen.

Wij werken aan: 

I

PGO Certificaten

I

PGO Module in samenwerking met het onderwijs

I

PGO Hub / Informatievoorziening

I

Creëren use cases en pilots in samenwerking met ondernemers & burgers

Meedoen of deelnemen in ons PGO Praktijklab NOF?

Neem dan contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

6 + 8 =