PGO Praktijklab NOF

De regio Noordoost Friesland is een PGO-Praktijklab. PGO staat voor Persoonlijke gezondheidsomgeving. Kennislab NOF is verantwoordelijk voor dit praktijklab. In dit praktijklab kunnen PGO deelnemers samen met Kennislab NOF diensten ontwikkelen, testen en implementeren.

Introductie

Een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) is een website of app, waarin zowel gezonde burgers als patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen bijhouden en hiermee aan de slag kunnen. Burgers hebben hiermee de eigen regie op hun gezondheidsgegevens. PGO’s zijn volop in ontwikkeling. Als een PGO gekoppeld wordt aan de systemen van zorgaanbieders, ontstaan vele kansen om de huidige uitdagingen in de zorg (vastlopen door vergrijzing; enorme groei van de zorgvraag en oplopende tekorten in het zorgaanbod) het hoofd te bieden. Tegelijkertijd ontstaan er vele kansen voor het bedrijfsleven om hiervoor nieuwe oplossingen en diensten te ontwikkelen.

“We bieden PGO ondernemers zo een ideale gelegenheid om PGO-diensten tot een succes te maken en te laten bijdragen aan de kwaliteit van zorg en gezondheid in Noordoost Friesland”

In het PGO Praktijklab worden use cases vanuit het PGO ondersteund in het ontwikkelen van producten en/of diensten. Aansluitend bieden we een praktijkomgeving waarin innovaties kunnen worden gevormd, geïmplementeerd of kunnen worden getest.

We zien hierin de gehele regio Noordoost Friesland als het lab waarin de innovaties naar de praktijk kunnen worden gebracht. Binnen de infrastructuur van het praktijk lab willen we in samenwerking met de use cases activiteiten of programma’s uit gaan voeren. Hierbij kunt u denken aan een PGO-zuil, podcasts over de use cases of PGO-basiscertificaten.

Basiscertificaat

Met het PGO-basiscertificaat kunnen burgers of professionals aantonen dat zij beschikken over de vaardigheden om PGO op de juiste manier te gebruiken en in te zetten. Dit is een cruciale voorwaarde voor het succes van de PGO.

Samenwerking met het onderwijs

Het is belangrijk dat het onderwijs wordt betrokken bij de PGO. PGO wordt onderdeel gemaakt van het reguliere onderwijs door een PGO-module en een PGO-challenge toe te voegen aan het curriculum van diverse opleidingen. Daarnaast laten we studenten deelnemen in het PGO Praktijklab. Zij gaan aan de slag met challenges rondom het PGO, leren ze werken met de PGO’s en use cases en dragen ze deze informatie over in onze PGO Hub.

Monitoring

Samen met de Universiteit Twente heeft Kennislab NOF een uniek monitoringplatform om kennis en inzichten over het gebruik van de PGO-diensten met ondernemers te delen. Kennislab NOF heeft in haar samenwerking met de digitale marketing onderzoeksgroep van de Universiteit Twente veel kennis en expertise in huis om het succes van ondernemers te versterken.  

 

Samenwerking met de PGO ondernemers

Met het netwerk van Kennislab NOF worden de PGO ondernemers geholpen om de samenwerking met eindgebruikers aan te gaan en zo het gebruik van diensten te versterken. Ook kan er binnen het netwerk en de regio worden bijgedragen aan de (door)ontwikkeling van de use cases. De regio leent zich goed voor het opzetten van pilots voor de use cases, versterkt door het netwerk. We kunnen als Kennislab NOF ondersteunen bij implementatie van de use case. 

Kennislab NOF nodigt ‘PGO ondernemers’ uit om zo vroeg mogelijk met hen samen te werken, om al bij het ontwikkelen van diensten, de wensen en mogelijkheden van gebruikers mee te kunnen nemen.

De samenwerking groeit nog, maar heeft inmiddels al een mooie groep aan bekende gezichten bijelkaar gebracht. Zo zijn bijvoorbeeld het MCL, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen, Philips, Zorgverzekering De Friesland en GGD Fryslân. Alle partners vind je hier.

Noordelijke ziekenhuizen starten met PGO

In het voorjaar van 2023 starten de Noordelijke ziekenhuizen (Groningen, Friesland en Drenthe) met een gezamenlijke PGO-campagne richting hun patiënten. Daarmee willen ze zoveel mogelijk zorggebruikers bewust te maken van de huidige en toekomstige voordelen van een PGO, Een boost te geven aan het aantal gebruikers dat hun ziekenhuisgegevens en documenten ophaalt via een PGO.

Wij werken aan: 

I

PGO Certificaten

I

PGO Module in samenwerking met het onderwijs

I

PGO Hub / Informatievoorziening

I

Creëren use cases en pilots in samenwerking met ondernemers & burgers

Meedoen of deelnemen in ons PGO Praktijklab NOF?

Neem dan contact op!

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

8 + 3 =