Locatie:
LEGO Innovation Studio, Nordwin College, Buitenpost

Samenwerking in de keten:
Samenwerking met PO

De locatie Buitenpost van het Nordwin College, een school voor agrarisch vmbo en mbo, heeft een prachtige LEGO Studio dat intensief wordt gebruikt door de leerlingen van het Nordwin College. Daarnaast neemt het Nordwin College deel aan het project Bouwen aan Ambitie. De vervlechting van deze projecten verrijkt de opbrengsten van beide.

De leerlingen kunnen met Lego op een speelse en uitdagende manier kennismaken met de technologie van nu en in de toekomst o.a.: programmeren, robotica, hydraulica en pneumatiek. Door de samenwerking in de keten wordt een gewerkt aan een mooie doorgaande leerlijn. De studio is ook beschikbaar voor andere scholen en het bedrijfsleven.

Informeer naar de mogelijkheden bij de contactpersoon namens het Nordwin College, Martin Lelie, M.Lelie@nordwincollege.nl.