Kenniswerkplaats NOF

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties in de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân.

Ontmoetingsplaats
De Kenniswerkplaats fungeert als ontmoetingsplaats, innovatieplek, onderzoekscentrum, werkatelier en kennisnetwerk voor studenten, docenten, kennisinstellingen, experts, ambtenaren, ondernemers, burgers en andere belanghebbenden die van elkaar willen leren en die zich willen inzetten voor de vraagstukken en uitdagingen van het platteland.

Ambitie
Kernpunt hierbij is dat partijen vanuit hun eigen discipline kennis inbrengen en met elkaar leren willen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Op die manier wordt er aan kenniscreatie gedaan. Daarbij zal de Kenniswerkplaats zich continu ontwikkelen, door voortdurend te leren, bij te stellen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Met de deelname van universiteiten, hogescholen, MBO (groen en grijs) en VMBO groen kunnen duizenden studenten en honderden docenten dynamiek brengen in Noordoost Fryslân.