Dockinga College

Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland. Dat heeft het grote voordeel dat leerlingen er alle typen onderwijs kunnen volgen en er daarbinnen veel keuzemogelijkheden zijn: VMBObasis en kader-beroepsgerichte leerweg (VMBO-VAKschool), VMBO-theoretische en gemengde leerweg, HAVO en VWO (Atheneum én Gymnasium). In voorkomend geval bieden wij ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. In Dokkum is ook een Christelijke school voor Praktijkonderwijs, waarmee wij een Personele Unie vormen.

Als leerling merk je niet dat je op een grote school zit, omdat Dockinga College bestaat uit vijf locaties, eigenlijk vijf aparte scholen. Vier in Dokkum en één in Ferwert. Door deze kleinschalige opzet is de school voor leerlingen overzichtelijk en kennen leerlingen en leraren elkaar.

In een oud geschrift over het leven van Bonifatius komt de naam “Dockinga” voor het eerst voor. Dat was in het Latijnse zinnetje “in loco qui Doccinga vocatur”, wat betekent “in een plaats die Dockinga heet”. Dockinga betekent eigenlijk “het gebied van Dokke of Doeke”. Een voorvader dus met veel nakomelingen in deze streek, Noordoost Friesland. Ons Dockinga College is de school voor hen.