De Wingerd

De Wingerd wil zo optimaal mogelijk passend onderwijs creëren, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. In een veilige leeromgeving met rust, duidelijkheid en structuur, kunnen alle leerlingen zich zo goed mogelijk voorbereiden op een eigen (geïntegreerde) plaats in de samenleving. We werken vanuit een christelijke grondslag met respect voor elk geloof of geloofsovertuiging. Gastvrijheid, gemoedelijkheid, warmte, respect en wederzijds vertrouwen vormen de leidraad voor het (samen)werken van alle medewerkers binnen onze school.