OSG Piter Jelles – Dalton Dokkum

Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,  is al meer dan tien jaar lang een daltonschool. Dit houdt in dat er wordt gewerkt via een aantal zogenaamde daltonkernwaarden; samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie. Tijdens de lessen komt de leerling deze kernwaarden op verschillende manieren tegen.

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs betekent dat er is om het taakwerk zelf te organiseren. De kaders die leerlingen krijgen zijn de opgegeven leerstof, tijdslimiet, werkafspraken en de schoolregels. Binnen deze kaders leren leerlingen vrijheid te gebruiken.

Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Dit is een geleidelijk leerproces, waarbij zelfkennis en zelfinschatting regelmatig om de hoek komt kijken.