Bouwen aan ambitie

In het programma Bouwen aan Ambitie – gestart in 2011 – werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen aan het versterken van onderlinge relaties en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen van primair onderwijs naar bedrijfsleven. De thema’s zorg, techniek en bouw stonden in eerdere edities centraal.

De projecten zijn gericht op het verhogen van het ambitieniveau van leerlingen in het PO, VO en MBO; op talentontwikkeling en het verbreden van beroepsperspectief om de kansen van leerlingen op de arbeidsmarkt vergroten.

De vorige edities stonden in het teken van ICT. In de maatschappij van de nabije toekomst spelen ICT-vaardigheden en digitalisering een zeer belangrijke rol. De scholen zijn bezig geweest met programmeren, LEGO-robots, 3D-printers en mediawijsheid.

Het volgend thema is Circulaire Economie.

Bouwen aan Ambitie  – ‘Circulaire Economie’

Bouwen aan Ambitie VI “Circulaire Economie” richt zich logischerwijs op de kansen en mogelijkheden die er in de regio Noordoost Fryslân zijn op het gebied van Circulaire Economie.

Om de cyclus van verspilling te doorbreken is het belangrijk om nu aan de basis – in het PO en VO – te werken aan bewustwording.

Wat kun je lokaal doen om duurzaam te ondernemen? Er  gebeurt al veel op het gebied van afvalverwerking en recycling. Denk aan het gebruik van materialen voor de bouw die gemaakt zijn uit hennepplanten of isolatie met lisdodde.

Hoe ziet de stal van de toekomst eruit? Hoe kun je duurzaam het land bewerken? Is je huis en de school al energieneutraal? En wat kunnen de nieuwste 3D technieken en digitalisering betekenen in het verduurzamen van de regio? Het zijn vragen waar scholieren mee aan de slag kunnen.

Leerlingen doen kennis op over deze onderwerpen volgens de fasen van het onderzoekend leren en waarin de ’21st century skills’ centraal staan.

De doelstellingen
I

Verhogen van ambitieniveau van leerlingen

I

Centraal stellen en ontwikkeling van talenten

I

Verbreding van beroepsperspectief

I

Vergroten van kansen op de arbeidsmarkt