Adenium

We richten ons op de haalbare ontplooiing van ieder kind. Talenten van kinderen en medewerkers worden ingezet om dit doel te realiseren. Respect hebben voor de ander, eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling en elkaar zien als uniek wezen vinden we daarbij van groots belang. Alles wat we daarvoor ondernemen wordt gekleurd door de identiteitsrijke inrichting van onze kindcentra (IKC). We geloven in de kracht van de lokale kleur en identiteitsrijkheid van onze scholen, met een stevig bestuurlijk fundament.

De collectieve ambitie die we gaan waarmaken is: ‘Kindcentra waar je leert te leren en het leven leert te leven’. Hiermee beloven we dat in welk dorp of in welke wijk je ook naar school gaat en waar je ook werkt binnen onze holding, je leert hoe je moet leren maar ook leert hoe het leven werkt. Volledig als kind, als mens worden aangesproken vanuit zowel hoofd, hart en handen.