Stichting Noventa

Ieder mens is een parel in Gods hand. Leven doen we met elkaar en verantwoordelijkheden dragen we samen. Leren doen we in een veilig klimaat. Onderwijs houden we in beweging. Goed onderwijs voor ieder kind. Daar mag u ons op aanspreken.

Noventa is een stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Achtkarspelen. Ongeveer 1700 kinderen bezoeken onze 11 scholen. Noventa heeft ruim 180 personeelsleden in dienst. Het stafkantoor is gevestigd in Buitenpost.