Projecten rondom zorginnovatie-cluster (ZIC) in volle gang!

In 2022 kijken we vol goede moed naar de projecten die we als KennislabNOF tot uitvoering gaan brengen. De laatste maanden van 2021 hebben in het teken gestaan van het definiëren en concretiseren van de projecten rondom zorgeconomie. Het netwerk rondom ons zorginnovatiecluster (ZIC) is vergroot en verstevigd. Ook de projectleiding heeft zijn structuur gekregen en kan aan de slag.

Een zorgacademie, zorgchallenges en zorglabs zijn een aantal voorbeelden van de projecten binnen het zorginnovatiecluster. Als Kennislab NOF zijn we bezig geweest met het concretiseren van deze projecten en het plannen van de activiteiten in de regio.

Sûnlab Waadwente

Samen met CSG Liudger in Burgum wordt er een zorgchallenge georganiseerd voor de leerlingen. In deze zorgchallenge gaan leerlingen aan de slag met een uitdaging vanuit het zorgwerkveld en leveren zijn een prototype en/of oplossing aan om de uitdaging mogelijk te verhelpen. We mogen als Kennislab NOF aansluiten binnen het Sûnlab van Sûnenz/ZuidOostZorg in de Waadwente, hier gaan we samen activiteiten organiseren voor de burgers in de regio. Denk daarbij aan Eat & Shares, zorgchallenges, bijeenkomsten of trainingen.

2022 zal voor het Kennislab NOF in het teken staan van concrete uitvoering.

Mariën Zathe

Er zal in Kollumerzwaag ook een zorglab worden ontwikkeld, bij Mariën Zathe. Zij gaan zich vooral richten op domotica en het langer zelfstandig wonen. Binnen het zorginnovatiecluster zijn we bezig met een programma ‘Mei Inoar beweegt’. Hier zijn twee masterstudenten van het NHL/Stenden mee bezig, zij volgen de master ‘Design driven innovation’. Zij zijn aan de slag met het ontwikkelen van een innovatie omtrent het verenigingsleven en het sociaal bewegen in de regio Noordoost Friesland.

Met de ROC Friese Poort zijn we aan slag met het ontwikkelen van een mobiel prototype waar slimme technologie voor de burgers tentoongesteld kan worden, waar informatie te vinden is en waar burgers instructies kunnen krijgen over de mogelijkheden en het gebruik. We noemen dit het ‘Tûke Hûs’. De studenten gaan dit prototype vormgeven en bouwen.

Aansluitende projecten

Aansluitende projecten rondom het zorginnovatiecluster zijn het platform ‘Mei Inoar’ en PGO praktijklab. Het platform ‘Mei Inoar’ gaat een omgeving worden waar diensten worden aangeboden, zoals woon- of slimme diensten die het leven in de regio NOF nog aantrekkelijker maken. Binnen het PGO praktijklab gaan we allerlei activiteiten organiseren die aansluiten bij de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), vooral gericht op de bekendheid en het gebruik ervan.

Vooruitblik op 2022

2022 zal voor het Kennislab NOF in het teken staan van concrete uitvoering. We hopen mooie projecten en activiteiten neer te zetten in regio door en voor de partners, belanghebbenden en burgers. Binnen het zorginnovatiecluster staan we ook zeker open voor nieuwe initiatieven en projecten in de regio, mocht uw organisatie willen aansluiten binnen dit cluster, neem dan gerust contact met ons op. In de komende periode brengen we u meer op de hoogte van de individuele projecten, zo praten we u de volgende keer bij over de zorgacademie

Contactpersoon

Jordy Plantinga, projectleider
j.plantinga@kennislabnof.frl

Meer weten of meedoen?

Neem contact op via info@kennislabnof.frl of via onderstaande knop.

Meer nieuwsberichten

Conferentie ‘Bouwen aan Ambitie’ – 21 april 2022

Conferentie ‘Bouwen aan Ambitie’ – 21 april 2022

Conferentie 'Bouwen aan ambitie' - 21 april 2022 Noordoost Friesland is een prachtige regio om in te leven, wonen en werken! Werk is een van de belangrijke zaken in het leven. Passend werk leidt tot meer levensgeluk. Een belangrijke pijler binnen het Programma Bouwen...

Lees meer

Neem contact met ons op

Laat een berichtje voor ons achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om.

2 + 5 =