Hoe ontwikkelen we toekomstgericht onderwijs in onze regio?

Denk mee over projecten, in de doorgaande leerlijn naar arbeidsmarkt, in met name het basisonderwijs, die in het komende schooljaar kunnen worden uitgevoerd door studenten i.s.m. het bedrijfsleven.

Programma

15.45 uur – Inloop met koffie en thee

16.00 uur – Welkom
Door Gerben Wiersma, voorzitter KennislabNOF

16.10 uur – Presentatie KennislabNOF
– Willem Wouda, directeur-bestuurder ROOBOL
– Ben Jansen, projectleider KennislabNOF

16.30 uur – ‘De mouwen opstrûpe’ :
In groepen (mix van onderwijs, overheid en arbeidsmarkt) wordt de toekomst van Noordoost-Friesland gevisualiseerd. Vervolgens worden toekomstgerichte projecten bedacht op het snijvlak onderwijs/arbeidsmarkt, die relevant zijn voor de ontwikkeling van de regio. Deze ideeën worden ter plekke gepitcht en beoordeeld door een jury, die de beste kiest. Alle projecten worden door KennislabNOF opgepakt.

18.15 uur – Buffet

19.00 uur – Afsluiting

Aanmelden kan via www.achtkarspelen.nl/kennislab Vermeld a.u.b. daarbij uw naam en namens welke organisatie u aanwezig zult zijn. Locatie: De IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum