Kinderen van nu, opgeleid voor de wereld van morgen

Duurzame samenwerkingen

Kennislab NOF wil langdurige en effectieve samenwerking tussen scholen, overheden en ondernemers stimuleren

Digitale kennisregio

Wij streven een hoogstaand regionaal ICT- en medialandschap van en voor de regio na

Onderscheidend vermogen

Het ontwikkelen van relevante diensten die het lerende, ondernemende en innovatieve vermogen van de regio versterken.

Kennislab Noordoost Fryslân

KennislabNOF is een regionale netwerkorganisatie van po-, vo- en mbo-scholen, hogescholen, universiteiten, lokale overheden, bedrijven en instellingen.

Onze visie

KennislabNOF gaat voor een regio die toekomstgericht onderwijs biedt met een hoogwaardige kennisinfrastructuur.

Onze missie

KennislabNOF gaat voor toekomstgericht onderwijs in de regio Noordoost Fryslân, dat aansluit op de arbeidsmarkt.

We ontwikkelen innovatieve doorlopende ambitieroutes om onderwijs en levenslang leren te versterken, verder te innoveren en onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting duurzaam te verbeteren. De thema’s waar we aan werken zijn Techniek, Digitaal en Zorg & Welzijn.

KennislabNOF ziet Noordoost-Fryslân als een experimenteerregio. Samen met de partners wil KennislabNOF op verschillende locaties experimenteerruimtes inrichten. Voorbeelden hiervan zijn: Bouwen aan Ambitie, Zorglab, Digitaalhuizen en 3D kanjers.

Agenda

Technics4u – Vrijdag 28 februari 2020 – Mavo de Saad
 

Techniek Tastbaar – 20 maart 2020 – Energiecentrale Burgum 

Nieuws uit het lab

Geslaagde opening van Westereen Handelscentrum

Geslaagde opening van Westereen Handelscentrum

Geslaagde opening van WHC - Westereen HandelscentrumOp dinsdag 7 januari van 14.00 tot 15.00 was de feestelijke opening van het Westereen Handelscentrum (WHC). De opening werd een mooi begin van het nieuwe jaar met deze impuls voor de regionale economie, een prachtige...

Lees meer
W&T Café – ‘Het onderzoeken waard’

W&T Café – ‘Het onderzoeken waard’

W&T Café - 'Het onderzoeken waard' Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert KennislabNOF in samenwerking met Betapunt Noord het Wetenschap & Techniek café met de titel 'Het onderzoeken waard'.   Tijdens deze bijeenkomst staat centraal welke plaats in het...

Lees meer
Bijeenkomst ‘SOARCH OER DE SOARCH’

Bijeenkomst ‘SOARCH OER DE SOARCH’

Bijeenkomst 'Soarch oer de soarch' De samenleving verandert en daardoor de zorg ook. De verwachting is dat meer mensen een beroep zullen doen op de zorg. Dit hangt samen met de vergrijzing en een stijgende levensverwachting. Zo is in 2030 één op de vier Friezen 65...

Lees meer
Uitnodiging opening Digitaalhuis Plus in De Westereen

Uitnodiging opening Digitaalhuis Plus in De Westereen

Uitnodiging Opening Digitaalhuis Plus in De Westereen Zelf het verschil kunnen maken, dat leren kinderen bij het project Foar Elkoar. Samen met klasgenoten bedachten leerlingen van De Boustien en ’t Pompeblêd de afgelopen tijd oplossingen voor een ‘probleem’ in hun...

Lees meer
‘Gelijke kansen’ – conferentie Bouwen aan Ambitie

‘Gelijke kansen’ – conferentie Bouwen aan Ambitie

Kinderen toerusten voor deelname aan de maatschappij van de toekomst! Op 22 november 2018 organiseren wij een regionale conferentie rond het Thema 'Gelijke kansen - Bouwen aan Ambitie'. We willen dat talenten bepalend zijn voor de kansen van jongeren in het onderwijs...

Lees meer