Kinderen van nu, opgeleid voor de wereld van morgen

Duurzame samenwerkingen

Kennislab NOF wil langdurige en effectieve samenwerking tussen scholen, overheden en ondernemers stimuleren

Digitale kennisregio

Wij streven een hoogstaand regionaal ICT- en medialandschap van en voor de regio na

Onderscheidend vermogen

Het ontwikkelen van relevante diensten die het lerende, ondernemende en innovatieve vermogen van de regio versterken.

Kennislab Noordoost Fryslân

KennislabNOF is een regionale netwerkorganisatie van po-, vo- en mbo-scholen, hogescholen, universiteiten, lokale overheden, bedrijven en instellingen.

Onze visie

KennislabNOF gaat voor een regio die toekomstgericht onderwijs biedt met een hoogwaardige kennisinfrastructuur.

Onze missie

KennislabNOF gaat voor toekomstgericht onderwijs in de regio Noordoost Fryslân, dat aansluit op de arbeidsmarkt.

We ontwikkelen innovatieve doorlopende ambitieroutes om onderwijs en levenslang leren te versterken, verder te innoveren en onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting duurzaam te verbeteren. De thema’s waar we aan werken zijn Techniek, Digitaal en Zorg & Welzijn.

KennislabNOF ziet Noordoost-Fryslân als een experimenteerregio. Samen met de partners wil KennislabNOF op verschillende locaties experimenteerruimtes inrichten. Voorbeelden hiervan zijn: Bouwen aan Ambitie, Zorglab, Digitaalhuizen en 3D kanjers.

Agenda

Technics4u – Vrijdag 28 februari 2020 – Mavo de Saad
 

Techniek Tastbaar – 20 maart 2020 – Energiecentrale Burgum 

Nieuws uit het lab

Symposium ‘Mei Inoar’ – 24 november 2022

Symposium ‘Mei Inoar’ – 24 november 2022

Symposium 'Mei Inoar' - 24 november De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Hoe ziet het leven eruit? Hoe wonen we over vijf jaar? Wat vraagt dit van de burgers? En van professionals? Welke rol speelt technologie? Hoe is de Mienskip betrokken?  In de Mariën...

Lees meer
Conferentie ‘Bouwen aan Ambitie’ – 21 april 2022

Conferentie ‘Bouwen aan Ambitie’ – 21 april 2022

Conferentie 'Bouwen aan ambitie' - 21 april 2022 Noordoost Friesland is een prachtige regio om in te leven, wonen en werken! Werk is een van de belangrijke zaken in het leven. Passend werk leidt tot meer levensgeluk. Een belangrijke pijler binnen het Programma Bouwen...

Lees meer