Een geslaagde en constructieve bijeenkomst, zo kun je de miniconferentie ‘De mouwen opstrûpe’ beslist noemen. Op 12 april was De IJsherberg in Dokkum het toneel van de eerste stappen naar nieuwe projecten op het snijvlak van onderwijs, overheid en ondernemerschap.

Een groep van ongeveer 50 personen, werkzaam bij diverse stichtingen, gemeenten of bedrijven werden verwelkomd door Gerben Wiersma, voorzitter van Kennislab Noordoost Friesland. Willem Wouda, in het dagelijks leven bestuurder van Stichting ROOBOL en lid van de projectgroep Kennislab NOF, deelde inzichten in de noodzaak om in de regio Noordoost Fryslân de krachten te bundelen. Niet alleen tussen overheid, onderwijs en ondernemers, maar ook tussen de verschillende mooie initiatieven die tot doel hebben de kansen op het gebied van arbeid en leerbaarheid in onze regio te versterken.

Na deze korte introducties volgde een interactief programma, waarin de aanwezigen aan de hand van vijf thema’s aan de slag gingen om nieuwe projecten te bedenken. In totaal vijf tafels hadden elk een eigen thema: bouw, circulaire economie, leven lang leren, participatiesamenleving en techniek/industrie. De opdracht was om aan elke tafel alle o’s – overheid, onderwijs, ondernemers – vertegenwoordigd te hebben, waarna een vooruitblik naar 2025 gevisualiseerd werd. Op basis van deze vooruitblik en het thema werden oplossingen en samenhangende projecten bedacht met de volgende namen:

  • Bouw – ‘Gouden handen’, opleiding van VMBO leerlingen rechtstreeks op de werkvloer en het betrekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Levenlang leren – ‘Yn Bedriuw, onbeperkt talent’, het verbinden van talent en ambitie door samenwerking tussen primair onderwijs, ouders en bedrijven.
  • Techniek/industrie – ‘Trots is groei’, het laten zien van beroepen door een avonturencentrum die mooie regionale bedrijven en onderwijs met elkaar samen laat werken.
  • Participatiesamenleving – ‘Maatjesproject’, een Noordoost Friese samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen en met elkaar kan kennismaken.
  • Circulaire economie – ‘Circulair ondernemerschap’, het instellen van dit thema als basisvak in het onderwijs door het koppelen van techniek aan onderwijs en de samenleving.

 

Deze projecten werden kort gepitcht, waarna een jury bestaande uit Pytsje de Graaf (Gemeente Dongeradeel), Bauke Schaafsma (ONOF) en Sjoerd de Vries (Universiteit Twente) de pitches beoordeelde. Uiteindelijk werd de meest enthousiaste pitch van de Techniek-tafel beloond met een eervolle vermelding, maar de jury gaf aan dat alle projecten het zonder meer waard zijn om uitgevoerd te worden. De aanwezigen werd op het hart gedrukt werd om het niet bij praten en bedenken te laten, maar vooral ook aan de slag te gaan met de uitvoering.

En met deze inspiratie eindigde een constructieve bijeenkomst waarin de basis is gelegd voor een aantal mooie initiatieven die op korte en middellange termijn opvolging en zichtbaarheid krijgen binnen het netwerk van Kennislab Noordoost Fryslân.

Op korte termijn volgt op deze website een meer gedetailleerde beschrijving van de ideeën die tijdens de bijeenkomst zijn geformuleerd.