Kinderen toerusten voor deelname aan de maatschappij van de toekomst!

Op 22 november 2018 organiseren wij een regionale conferentie rond het Thema ‘Gelijke kansen – Bouwen aan Ambitie’. We willen dat talenten bepalend zijn voor de kansen van jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, niet afkomst en achtergrond.

 

De aanleiding voor deze conferentie is een pilot rondom 6 basisscholen in NO-Friesland die het onderwijs een sterke impuls gaat geven. Deze pilot kent 3 bouwstenen:

– Talentontwikkeling – de leerling
– Ambitiemodel – de maatschappij
– Ambitieroute PO-VO – de link tussen leerling en maatschappij

Met de pilot Bouwen aan Ambitiescholen ontwikkelen we het ondernemend gedrag van leerlingen. We verbreden de horizon van jongeren door ze in aanraking te laten komen met verschillende beroepen. Onderzoekend leren staat centraal, zodat kinderen de kans krijgen een leerroute te volgen die past bij hun talent.

Met de pilot Bouwen aan Ambitiescholen ontwikkelen we het ondernemend gedrag van leerlingen.

Kennislab NOF werkt in deze pilot samen met de Stichting ROOBOL, Gem. Achtkarspelen, VO Surhuisterveen, Dockinga College, Nordwin College, Piter Jelles en het (regionale) bedrijfsleven. Samen bespreken we de transitie van ‘Waarom moet ik naar school’ naar ‘Welke kansen kan ik pakken’!

Doelgroep voor deze conferentie: Leerkrachten, docenten, decanen, bestuurders, schooldirecteuren binnen het primair en voortgezet onderwijs zien we graag komen. Verder zijn gemeenten en bedrijven uit de regio van harte welkom bij deze unieke conferentie.

Locatie

Theater Sense Dokkum

Hogedijken 18-2
9101 WV Dokkum

t

Het programma van deze conferentie:

15.30 – Ontvangst met koffie

16.00 – Opening

16.05 – Willem Wouda, bestuurder Stichting ROOBOL
Waarom Bouwen aan Ambitie in Noordoost Fryslân?

16.20 – Luk Dewulf, pedagoog en talentcoach
Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder, begeleider… hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn.
Want tenslotte is niemand perfect.”

Wie is Luk Dewulf? Kijk op www.kiezenvoortalent.be

 

17.15 – Inspirerende workshops
Maak een keuze uit vier inspirerende thema’s – zie hieronder voor een uitgebreide beschrijving

18.15 – Afsluiting en buffet

 

Maak een keuze uit onderstaande workshops

Talentontwikkeling

Wat is talent? Hoe talent ontwikkelen? En wat met waar je echt niet goed in bent?.

w

Inspirerende ondernemers uit NOF

Bevlogen ondernemers/professionals (Jos Blom, B&G Foodfactory en Janny Reitsema, De 4 Elementen) vertellen hun eigen verhaal, de route die ze hebben afgelegd, en spreken uit eigen ervaring over ondernemend gedrag, het verbreden van je horizon en het herkennen van kansen.

Routekaart PO-VO

Wanneer een leerling weet waarvoor hij of zij leert neemt de leermotivatie toe. De ambitiekaart PO-VO is een instrument voor school, ouder en kind om bewust na te denken over de toekomst, hoe ongrijpbaar deze nu ook nog is, een plek om naartoe te werken. Via een route die een leerling zelf kan uitstippelen.

R

Best practices Bouwen aan Ambitie

Hoe leidt je kinderen van nu op voor de wereld van morgen. De leerkrachten van de scholen die deelnemen aan de pilot delen hun best practices en vertellen hoe het programma Bouwen aan Ambitie praktisch in elkaar zit.

Wil je deze conferentie graag bijwonen? Meld je dan aan!

Keuze workshops

Maak je gebruik van het buffet na afloop?

15 + 1 =