Bijeenkomst ‘Soarch oer de soarch’

De samenleving verandert en daardoor de zorg ook. De
verwachting is dat meer mensen een beroep zullen doen op
de zorg. Dit hangt samen met de vergrijzing en een stijgende levensverwachting. Zo is in 2030 één op de vier Friezen 65 jaar
of ouder. Hoe zal de gezondheidszorg zich ontwikkelen?
Meer dan de helft (52%) van de Friezen ziet het somber in. Hoe zit dat op het platteland van Noordoost Friesland?

Onderzoeker Keimpe Anema van het Fries Sociaal Planbureau praat ons bij over de laatste cijfers en trends. Wat gaat dat in de toekomst betekenen voor jouw werk en jouw cliënten? Voor wie en onder welke omstandigheden en wanneer is het introduceren van nieuwe en innovatieve zorgproducten succesvol? Welke toekomstbeelden heeft de zorgprofessional op zorgtechnologie en zorginnovatie. Wat is er nodig om tot die toekomst te komen?

Voor meer informatie:

Aije Klaren, tel. 06 38 930 211, e-mail a.klaren@kennislabnof.frl

Voor opgave:

Anneke v.d. Kooi, tel. 06 25 000 677, e-mail avdkooi@ddfk.nl

Locatie

Donderdag 17 januari
15.00 tot 17.00 uur


Dorpshuis De Nije Tille 

Ringweg 21
Marrum