Digitaalhuis Plus

Digitaalhuis Plus

Digitaalhuis Plus Geletterdheid en mediawijsheid is niet alleen een uitdaging in het onderwijs, het is iets wat in de hele maatschappij doorwerkt. Bibliotheken zijn van oudsher plaatsen voor kennisdeling en het vergroten van geletterdheid. Waar kun je beter...
Jeugd Techlab

Jeugd Techlab

Jeugd Techlab Het JeugdTechlab (avonturencentrum) bestaat uit innovatieve ‘challenge-based’ doorlopende techniekleerlijnen van bo-vo-mbo-wo-professionele ontwikkeling. Het JeugdTechLab wordt in samenwerking met het onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven...
Bouwen aan Ambitie-scholen

Bouwen aan Ambitie-scholen

Bouwen aan Ambitie - scholen Bouwen aan Ambitie scholen richten zich op de talenten van leerlingen. We willen dat talenten, in plaats van afkomst en achtergrond, bepalend zijn voor de kansen van jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Begin 2018 is dit...
Stabij Bijke

Stabij Bijke

Stabij Bijke De Creathon Regiozorg 4.0 heeft een aantal verfrissende ideeën opgeleverd. Eén van de plannen is Stabij Bijke. De zorg in Noordoost Fryslân wordt straks verzorgd door Bijke, de digitale Sta(U)Bij hond. Bijke is een (kunstmatig) intelligente, aaibare robot...
LEGO Innovation Studio

LEGO Innovation Studio

Locatie: LEGO Innovation Studio, Nordwin College, Buitenpost Samenwerking in de keten: Samenwerking met PO De locatie Buitenpost van het Nordwin College, een school voor agrarisch vmbo en mbo, heeft een prachtige LEGO Studio dat intensief wordt gebruikt door de...