TechNetkringen

In Noordoost Friesland zijn 3 TechNetkringen actief die werken aan een grotere instroom van jongeren in de techniek. 

De TechNetkringen organiseren activiteiten om leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de techniek. Samen met het PO, VO, MBO en de technische bedrijven wordt er gzewerkt aan de promotie van de techniek in Noordoost Friesland.

 

De prachtige beroepen die er zijn in deze regio laten zien en

ervaren. Trots is groei!

Activiteiten:

  • Technics4U voor groep 7/8 van de basisscholen (400 leerlingen per evenement). De evenement draait om zien, doen en denken over techniek.
  • Techniekdagen voor 2e en 3e jaars VMBO, HAVO en VWO (350 leerlingen per techniekdag).
  • Techniek Tastbaar is een ‘belevingsevent’ in de Techniek speciaal voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Techniek Tastbaar is een groot evenement waarbij de technische ondernemers uit de regio laten zien wie ze zijn en wat ze doen.

Contactpersoon:

Jenna Bottema (coördinator Technetkringen)

Tel. 0511 548268    Mob. 0651323829

E-mail: ja.bottema@achtkarspelen.nl

    Technetkring – Achtkarspelen en Kollumerland

    Technetkring – Dokkum-Damwoude e.o.

    Technetkring – Tytsjerksteradiel

 

De doelstellingen
I

Meer instroom in techniekopleidingen

I

Vergroten van ambitieniveau

I

Samenwerking tussen organisaties en bedrijven uit meerdere sectoren

I

Meer samenhang in de regio tussen opleidingen