Ontschotting

De Creathon Regiozorg 4.0 heeft een aantal verfrissende ideeën opgeleverd voor projecten die een constructieve bijdrage leveren aan zorg in Noordoost Fryslân. Één van de concrete projecten op het snijvlak van zorg en maatschappij draait om ontschotting.

Ontschotting – de eerste stappen op weg naar persoonsgerichte zorg in een plattelandsomgeving.

Zorgaanbieders verbinden zich aan het leveren van persoonlijke zorg. Thuiszorg, huisarts, ziekenhuis, fysio, opticiens, maar ook buren, familie, taxi’s, ze zijn allemaal betrokken bij het bieden van zorg. We willen in NOF al deze zorgaanbieders vergaand laten samenwerken. Daarvoor moeten “schotten” tussen organisaties, overheden en inwoners worden verwijderd.

De werkgroep richt zich allereerst op de groep 70+. Onderzocht gaat worden wat de schotten zijn, welke effecten het heeft als deze worden opgeheven en welke schotten kunnen we zo snel mogelijk wegnemen?

De eerste stappen op weg naar persoonsgerichte zorg in een plattelandsomgeving.

De werkgroep bestaat uit:

  • Margo Kouwenhoven (gemeente DDFK)
  • Jacoba v.d. Velde (Rabobank Noordoost Friesland)
  • Alle de Haan (ondernemer)
  • Eelke Nutma (Het Bolwerk)
  • Gerben Wiersma (gemeente Dantumadiel, Kennislab)
  • Wietske de Koe
  • Jan Blom (voormalig huisarts)
  • Thea Dijkstra (Kwadrantgroep)
  • Ypie Duursma (Thuiszorg Het Friese Land)
De doelstellingen
I

Persoonsgerichte zorg

 
I

Verkleinen afstand tussen betrokkenen zorgverlening

 
I

Onderzoek effecten opheffen 'schotten'

 
I

Onderzoek mogelijk wegnemen van deze barrières