Jeugd Techlab

Het JeugdTechlab (avonturencentrum) bestaat uit innovatieve ‘challenge-based’ doorlopende techniekleerlijnen van bo-vo-mbo-wo-professionele ontwikkeling.

Het JeugdTechLab wordt in samenwerking met het onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven gerealiseerd op een centrale plek in Noordoost Friesland. Dit idee is tot stand gekomen op de miniconferentie ‘de mouwen opstrûpe’ in de IJsherberg in Dokkum.

Laten zien welke prachtige beroepen mogelijk zijn in Noordoost Fryslân.

Het doel van het JeugdTechlab is meer:

  • instroom in techniekopleidingen
  • ambitie op het gebied van techniek
  • crossectorale samenwerking tussen techniekbedrijven onderling en andere sectoren, bijv. thuiszorg
  • regionale economische groei in technieksectoren
  • samenhang in de regio tussen techniekopleidingen

Maar bovenal ook het laten zien van de prachtige beroepen die er zijn in deze regio. Trots is groei!

De doelstellingen
I

Meer instroom in techniekopleidingen

I

Vergroten van ambitieniveau

I

Samenwerking tussen organisaties en bedrijven uit meerdere sectoren

I

Meer samenhang in de regio tussen opleidingen