Iedereen is nodig

De Creathon Regiozorg 4.0 heeft een aantal verfrissende ideeën opgeleverd voor projecten die een constructieve bijdrage leveren aan zorg in Noordoost Fryslân. Eén van de concrete projecten op het snijvlak van zorg en maatschappij is ’Iedereen is nodig’

Iedereen is nodig wil inwoners (van jong tot oud) van het NOF-gebied, die aan de zijlijn staan of dreigen te komen, aanspreken op hun talenten en laten ervaren dat ze nodig zijn. Bijvoorbeeld in de zorg en welzijnssector, zowel de betaalde kracht als de vrijwilliger.

We werken aan een omdenkslag bij professionals (zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijs, leerwerkloket, gemeenten en UWV). Het doel is het bieden van perspectief voor iedereen die nu aan de zijlijn staat. Alle initiatieven in het NOF-gebied om inwoners (meer) te laten participeren (van de zijlijn halen), worden digitaal in kaart gebracht.

Daarnaast komt er een pilot met 10 tot 15 inwoners uit NOF-gebied, waarin we hen begeleiden naar werk en/of meer perspectief op werk in zorg en welzijn.

Inwoners die aan de zijlijn staan of dreigen te komen aanspreken op talenten
De doelstellingen
I

Aanspreken van mensen op hun talent

I

Omdenkslag bij professionals

I

Perspectief bieden aan mensen die 'aan de zijlijn' staan

I

Pilot: begeleiden naar werk of meer perspectief op werk