Digitaalhuis Plus

Geletterdheid en mediawijsheid is niet alleen een uitdaging in het onderwijs, het is iets wat in de hele maatschappij doorwerkt. Bibliotheken zijn van oudsher plaatsen voor kennisdeling en het vergroten van geletterdheid. Waar kun je beter experimenteren dan op de plek waar alle kennis samenkomt?

In de samenwerking tussen Bibliotheken Noord Fryslân en Stichting ROOBOL wordt in 2017 een fysieke inspirerende omgeving gemaakt, gebaseerd op het Frysklab. Ook wordt het 4-in-balans model van Kennisnet als uitgangspunt gebruikt. Dit model maakt dat ook de sociale aspecten wordt meegenomen in het ontwikkelen en doorgeven van kennis over de digitale wereld. Deze samenwerking is heel logisch. Bibliotheek en onderwijs werken samen aan het verbeteren van geletterdheid. Ze hebben immers beide hetzelfde doel.

Het gezamenlijke gebouw van OBS It Skriuwboerd en de bibliotheek in Surhuisterveen vormt de ideale uitvalsbasis en kan de hele regio bereiken. Het doel is dit project te verduurzamen en uit te breiden naar andere plaatsen in Noordoost-Fryslân. In het najaar van 2018 is een 2e Digitaalhuis Plus geopend in de Westereen.

Bibliotheek en onderwijs werken samen aan het verbeteren van geletterdheid. Ze hebben immers beide hetzelfde doel.

De doelstellingen
I

Verbeteren van geletterdheid in Noordoost Fryslân

I

Samenhang tussen digitale wereld en offline wereld

I

Structurele samenwerking tussen bibliotheek en primair onderwijs

I

Creatieve maakplaatsen voor jong en oud