Bouwen aan Ambitie - scholen

Bouwen aan Ambitie scholen richten zich op de talenten van leerlingen. We willen dat talenten, in plaats van afkomst en achtergrond, bepalend zijn voor de kansen van jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Begin 2018 is dit project opgestart in zes basisscholen in Noordoost-Friesland.

We willen de horizon van de kinderen verbreden door ze in aanraking te brengen met de wereld om hen heen. Elke leerling stippelt samen met zijn of haar ouders en leerkracht zijn of haar eigen ambitieroute uit. Het is ons doel dat kinderen goed weten welke stappen zij kunnen zetten van PO naar VO en de verdere toekomst, om te bereiken wat ze graag willen en wat hun talenten zijn. We realiseren met dit project een doorgaande ambitieroute PO-VO.
Elke leerling stippelt samen met zijn of haar ouders en leerkracht zijn of haar eigen ambitieroute uit.

Bouwen aan Ambitie scholen leveren op lange termijn een fundamentele bijdrage aan het maatschappelijk rendement in Noordoost Friesland, omdat ze verankerd zijn in de samenleving, door samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven.

Kennislab NOF werkt in dit project samen met de Stichting ROOBOL, Gemeente Achtkarspelen, VO Surhuisterveen, Dockinga College, Nordwin College, Dalton Dokkum en het (regionale) bedrijfsleven.

Jaarlijks organiseren we een regionale conferentie rond het thema gelijke kansen. Meer informatie over het Programma Bouwen aan Ambitie is te vinden op www.bouwenaanambitie.nl.

De doelstellingen
I

Focus op talenten van leerlingen in plaats van afkomst of achtergrond

I

Verbreden van de horizon van kinderen

I

Fundamentele bijdrage leveren aan maatschappelijk rendement

I

Verankering in de samenleving door samenwerking

Share This