3D Kanjers

Het 3D kanjers project is een leerlijn die scholieren wegwijs maakt in de wereld van de technologie. Het doel van de leerlijn is dat leerlingen kennis maken met de mogelijkheden op het gebied van ICT. Het bouwen van een 3D printer wordt ingezet als middel om hierover te leren. Het didactisch en pedagogisch handelen tijdens het bouwproces is gebaseerd op het concept van de 21 century skills. Dit betekent dat leerlingen zelf onderzoeken hoe zij een uitdaging – het bouwen van een complete 3D printer – aanpakken.

 

Kinderen gaan samenwerken, kritisch nadenken en creatieve oplossingen zoeken. De leerkracht is vooral coachend aanwezig en vervult de rol van educatief leider. In aansluiting op het bouwen van de 3D printer verdiepen de leerlingen zich in de ICT- techniek. Onderdeel van het project is het starten van een bedrijf waar eigen producten worden geprint en aan de man gebracht.

 

Kinderen gaan samenwerken, kritisch nadenken en creatieve oplossingen zoeken.

Studenten MBO/HBO worden ingezet om de leerlingen te begeleiden. Hierdoor ontstaat een effectieve samenwerking tussen primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

3D Kanjers is in 2017 van start gegaan op 12 basisscholen in de gemeente Dantumadiel. Onze ambitie is dit project te verspreiden over Noord Oost Friesland.

KennislabNOF plant ambitie bij kinderen met een 3d printer.

Krimp: KennislabNOF plant ambitie bij kinderen met een 3d printer, een blijvertje?http://finsteropfryslan.frl/mienskip/ambitie-als-medicijn-krimp/

Geplaatst door Finster op Fryslân op Donderdag 29 juni 2017
De doelstellingen
I

Gebaseerd op 21st Century Skills

 
I

Samenwerken, kritisch nadenken en creatieve oplossingen zoeken

 
I

Samenwerking tussen primair, voortgezet en beroepsonderwijs

 
I

In 2018 willen we graag dat 50 basisscholen in Noord Oost Fryslân meedoen!