De uitdaging voor Noordoost-Fryslân

Leerlingen van nu worden opgeleid voor de wereld van morgen. Hoewel we niet weten wat de banen van de toekomst zullen zijn, moeten leerlingen worden opgeleid met de juiste vaardigheden en competenties. Wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden nemen we als uitgangspunt voor het ontwikkelen van ons toekomstgericht onderwijs.

Toekomstperspectief

Er moet meer samengewerkt worden binnen het regionale onderwijs, van basisonderwijs naar continue professionalisering. KennislabNOF zoekt in haar projecten de verbinding tussen basisonderwijs, hoger onderwijs en universitair. Universiteiten en hogescholen willen graag participeren in toekomstgerichte projecten die relevant zijn voor de ontwikkeling van de gehele regio. Daarom is het noodzakelijk om juist nu samen te werken en de krachten te bundelen.

Krimpgebied

Noordoost-Fryslân is een krimpgebied. Een gezamenlijke ambitie van overheden, onderwijsinstellingen en regionaal bedrijfsleven is de regio als woon- en werkgebied significant te verbeteren. Van krimp een kans maken. Werken aan het lerende, ondernemende en innovatieve vermogen van de regio is cruciaal voor deze beoogde sociaaleconomische ontwikkeling. Toekomstgericht onderwijs speelt hierin een beslissende rol.

Centrale vraag

De vraag waarop we met Kennislab Noordoost-Fryslân een antwoord willen geven is:

Hoe ontwikkelen we dit toekomstgerichte onderwijs in onze regio?

Download het jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2018 – Kennislab NOF

Download de partnerovereenkomst om mee te doen!

Partnerovereenkomst KennislabNOF V1